Bugari

Bugari on eräs Castelfidardon harmonikanvalmistajien menestystarinoista. Harmonikka-ala on elänyt alueella useita selkeitä vaiheita, nousuja ja laskuja. Sadoista harmonikanvalmistajista vain parhaat toimivat tänäkin päivänä alalla, jokaisella on omat vahvuutensa, mutta yhteistä kaikille lienee asiakaslähtöisyys. Tehdään soittimia soittajille ja heidän muuttuviin tarpeisiinsa. Pienempien harmonikkaverstaiden yhdistyessä Bugari on pystynyt kautta aikojen säilyttämään itsenäisen asemansa Italian suurimpana ja arvostetuimpana harmonikanvalmistajana.

Bugarilla ollaan ylpeitä juuristaan ja perinteistään, mutta yritys elää vahvasti tässä ajassa.  Bugarin tehtaan käytettävissä ovat alansa parhaat mestarit. Yrityksessä tehdään jatkuvaa kehitystyötä eri materiaalien ja rakennustapojen parissa. Päämääränä on kehittää soitin vastaamaan muusikoiden toiveita antaen heille työvälineen, jolla ilmaista täydellisesti omaa musikaalisuuttaan. Bugari on valmis kuulemaan soittajien mielipiteitä ja henkilökunta on avoin uusille ideoille myöskin tulevaisuudessa.

www.bugariarmando.com